Sở y tế đắk lắk

Mạng thông tin y tế tỉnh Đắk Lắk

Dịch vụ công y tế qua mạng

Công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ

Hồ sơ đã được duyệt

quy trình

1
Đăng ký

2
Đăng nhập

3
Nộp hồ sơ
qua mạng

4
Nhận
kết quả

5
Nộp
hồ sơ gốc

Thống kê
Thống kê chi tiết...

Tổng số hồ sơ đang chờ xử lý: 2267

Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận: 10

Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: 0